De gegevens over The online company op deze website zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie over ons full service digitaal mediabureau te verstrekken aan belangstellenden. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. The online company kan niet instaan voor absolute volledigheid en/of juistheid.
 
Lees de Disclosure Notice t.a.v. Google AdWords.