Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en The online company zijn de algemene voorwaarden van Digital Agency Group B.V. van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Alleen indien schriftelijk anders is overeengekomen kunnen deze voorwaarden niet van toepassing zijn verklaard.
Download de PDF met de Algemene Voorwaarden van toepassing zijnde op de werkmaatschappijen:
 

  • The online company Consultancy B.V.
  • The online company Affiliate B.V.