Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en The online company zijn de algemene voorwaarden van Digital Agency Group B.V. van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Alleen indien schriftelijk anders is overeengekomen kunnen deze voorwaarden niet van toepassing zijn verklaard.
Download de PDF met de Algemene Voorwaarden van toepassing zijnde op de werkmaatschappijen:

  • The online company Consultancy B.V.
  • The online company Affiliate B.V.Privacy Statement
Jouw privacy is belangrijk voor ons. In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens The Online Company verzamelt en hoe we die gegevens gebruiken. Ons beleid omtrent privacy is opgesteld aan de hand van de richtlijnen die EU stelt, vastgelegd in de GDPR (in Nederland ook wel bekend als AVG).

Wat voor gegevens verzamelt The Online Company?
The Online Company verzamelt gegevens om effectief te kunnen werken en de beste ervaring met onze producten, zoals onze website, te kunnen bieden. Denk hierbij aan bedrijfsnaam, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en andere gegevens die door jou verstrekt worden.

Hoe verzamelt The Online Company gegevens?
Deze gegevens komen op verschillende manieren bij ons binnen. Bijvoorbeeld doordat je deze gegevens zelf aan ons doorgeeft, als je je inschrijft voor een evenement of webinar. Daarnaast maken we gebruik van technologieën als cookies. Dit is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website opgeslagen wordt op je computer, tablet of smartphone. Hiermee kunnen we je voorkeuren en instellingen opslaan, op interesses gebaseerde advertenties aanbieden en analyseren hoe onze websites en services presteren. Via je internetbrowser is het mogelijk om je voorkeuren voor de opslag van cookies naar wens aan te passen.

Deelt The Online Company gegevens?
The Online Company verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging van gegevens
The Online Company neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bovendien heeft iedereen binnen de EU het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat je een verzoek kunt indienen voor verwijdering van jouw gegevens, als die niet langer noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering. Daarnaast kan het gebeuren dat we persoonsgegevens van bezoekers jonger dan 16 jaar verzamelen middels onze website. Dit is nooit onze intentie, maar het is onmogelijk te controleren. Wil je deze of andere gegevens laten verwijderen of heb je vragen over de beveiliging van je gegevens? Neem dan contact met ons op via info@theonlinecompany.com.